Правила прийому до закладу освіти

Правила прийому до закладу освіти

  • Зарахування учня до закладу загальної середньої освіти проводиться наказом директора, що видається на пiдставi заяви батьків (одного з батьків) учня чи інших його законних представників, копії свідоцтва про народження, за наявності медичної довідки встановленого зразка i вiдповiдного документа про освіту (крім учнів першого класу).
  • До першого класу зараховуються діти, як правило 6 років, які досягли шкільної зрілості.

 

  • Під час переведення учня до іншого закладу освіти до закладу освіти, з якого він переводиться, подаються:
  • заява батьків (одного з батьків) учня чи інших його законних представників (для учнів, які не досягли повноліття) або заява учня (для повнолітніх учнів);
  • письмове підтвердження або його сканована копія з іншого навчального закладу про можливість зарахування до нього відповідного учня.

 

  • Під час вибуття учня на постійне місце проживання за межі України до закладу освіти, з якого він вибуває, подаються:
  • заява батьків (одного з батьків) учня чи інших його законних представників (для учнів, які не досягли повноліття) або заява учня (для повнолітніх учнів);
  • копія або сканована копія паспорта громадянина України для виїзду за кордон, з яким перетинає державний кордон дитина, або її проїзного документа із записом про вибуття на постійне місце проживання за межі України чи відміткою про взяття на постійний консульський облік у дипломатичному представництві або консульській установі України за кордоном (для учнів, які не досягли повноліття).